October 8, 2014

Học tiếng Anh qua phim ảnh: You've gotta be kidding meChương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, tiếng lóng, hay thành ngữ phổ biến của Mỹ qua các bộ phim của Hollywood. Cụm từ của tuần này là YOU'VE GOTTA BE KIDDING ME qua phim Bedtime Stories.

YOU'VE GOTTA BE KIDDING ME có nghĩa là 'it can’t be true or you must be lying to me.'

Tương tư như trong tiếng Việt, chúng ta thường nói 'Cậu đang đùa tôi phải không?' Hay 'Đừng đùa với tôi như vậy chứ?'

Ví dụ: You’ve got to be kidding me! How can I finish all these in an hour?
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ