October 4, 2014

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Hit the nail on the headChương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, tiếng lóng, hay thành ngữ phổ biến của Mỹ qua các bộ phim của Hollywood. Cụm từ của tuần này là HIT THE NAIL ON THE HEAD qua phim Inside Job.

Inside Job là một bộ phim tài liệu cung cấp một sự phân tích đầy đủ về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã gần như gây ra một sự sụt giá tài chính toàn cầu. Thông qua một cuộc nghiên cứu tường tận và rất nhiều cuộc phỏng vấn, bộ phim mô tả sự phát triển của một ngành công nghiệp bất hảo đã làm ô uế chính trị, luật lệ, và giới học thuật.

HIT THE NAIL ON THE HEAD có nghĩa là 'to say something precisely right' (nói điều gì đó hoàn toàn chính xác.)

Ví dụ: Kevin hit the nail on the head when he said Cherry’s argument lacks evidence.

Ngoài nghĩa bóng, cụm từ này cũng được hiểu theo nghĩa đen là đóng đinh chuẩn xác bằng việc dùng búa đập vào đầu đinh.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ