October 3, 2014

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Face the MusicChương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, tiếng lóng, hay thành ngữ phổ biến của Mỹ qua các bộ phim của Hollywood. Cụm từ của tuần này là FACE THE MUSIC qua phim Yes Man.

Yes Man là bộ phim hài kể về Carl Allen, một người đàn ông cô đơn và thiếu tự tin. Anh được thuyết phục tham gia chương trình Yes Man với nguyên tắc cơ bản nói ‘có’ với những tình huống mới, gạt sự tiêu cực sang một bên. Carl hiểu nhầm nguyên tắc này và nói ‘có’ với mọi thứ. Cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi với thái độ mới này.

FACE THE MUSIC có nghĩa là 'to accept responsibility, criticism or punishment for something that you have done' (chấp nhận lãnh trách nhiệm, sự phê bình, hoặc hình phạt về một điều gì đó mà mình gây ra.)

Ví dụ: The kid broke the window. Let him face the music.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ