August 7, 2014

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Speak of the devilHọc tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Chương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, tiếng lóng, hay thành ngữ phổ biến của Mỹ qua các bộ phim của Hollywood. Cụm từ của tuần này là SPEAK OF THE DEVIL qua phim Easy A.

Speak of the devil có nghĩa là to talk about a person and that person appears (vừa nhắc đến ai đó thì người đó xuất hiện.) Tương tự như cách người Việt thường nói ‘thiêng quá, vừa nhắc đã tới.’

Ví dụ: Well, speak of the devil, here is Patrick now.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ