August 6, 2014

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Scratch someone's backChương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, tiếng lóng, hay thành ngữ phổ biến của Mỹ qua các bộ phim của Hollywood. Cụm từ của tuần này là SCRATCH SOMEONE'S BACK qua phim Batman Begin.

Batman Begins là bộ phim hành động năm 2005 về Bruce Wayne, Người Dơi. Với sự trợ giúp của viên cảnh sát đang lên Jim Gordon, Người Dơi lên đường chặn đứng những mưu mô đen tối đang được những nhóm người xấu lên kế hoạch thực hiện.

SCRATCH SOMEONE'S BACK có nghĩa là do someone a favor in hope that favor will be returned. Giúp ai đó với hy vọng sẽ được đền đáp lại.

Ví dụ: Take my car. I scratch your back, you'll scratch mine.

Hay it can be put in the opposite way ask someone a favor and will return it.

Ví dụ: Can you lend me July's rent? If you scratch my back, I'll scratch yours.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ