July 15, 2014

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Let bygones be bygonesChương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, tiếng lóng, hay thành ngữ phổ biến của Mỹ qua các bộ phim của Hollywood. Cụm từ của tuần này là LET BYGONES BE BYGONES qua phim The Social Network.

The Social Network là bộ phim năm 2010 kể về thời điểm trang mạng xã hội Facebook được phát minh. Bộ phim ghi lại những ngày đầu ngây ngất của một hiện tượng thay đổi văn hóa đang hình thành và thể cách mà nó vừa kết hợp một nhóm những người cách mạng trẻ tuồi, rồi sau đó lại tách lìa họ ra.

Forget about unpleasant things that have happened in the past or forgive someone for something he or she did in the past. Quên đi chuyện gì không vui trong quá khứ hoặc tha thứ cho ai đó vì lỗi lầm họ đã gây ra trong quá khứ. Trong Tiếng Việt, cụm từ này có thể được hiểu giống câu 'Chuyện gì đã qua hãy để nó qua.' Ví dụ: That happened 10 years ago, let bygones be bygones.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ