April 18, 2014

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Play it by earNếu bạn đã từng nghe tiếng Anh Mỹ, bạn có thể đã nghe thấy cụm từ này: Play it by ear

Nó có nghĩa là gì? Cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện sau đây nhé.

'Play it by ear' có nghĩa là bạn sẽ không lập ra một kế hoạch chắc chắn nào cả mà sẽ đi tới đâu quyết định tới đó. Thành ngữ này còn có một nghĩa khác trong âm nhac. Khi bạn không có một bản nhạc của một bài hát nào đấy, nhưng bạn chơi những nốt mà bạn nghĩ bạn đã nghe trước đó rồi, lúc này bạn chơi bằng tai 'play it by ear.'

Vì thế khi bạn ở trong một tình huống mà bạn đi tới đâu lên kế hoạch tới đó, bạn đang 'play it by ear.'
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ