April 12, 2014

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Miss the pointĐôi lúc tiếng Anh Mỹ có thể khó hiểu. Vậy cùng xem liệu chúng ta có thể tìm hiểu được nghĩa của thành ngữ sau là gì không nhé.

Miss the point

Nghe có vẻ như ai đó không hiểu một điều gì đó, và đây chính xác là nghĩa của 'miss the point.' Khi bạn 'miss the point,' điều này có nghĩa là bạn không hiểu một điều gì đó. Bạn có thể dùng cụm từ này trong bất cứ tình huống nào và mọi người ở Mỹ sẽ đều hiểu ý bạn là gì.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ