April 22, 2014

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Ring a BellShrek the Third (also known as Shrek 3) is an American computer-animated fantasy comedy film about Shrek, Donkey, and Puss in Boots questing for King Harold's nephew, the heir to the land of Far, Far Away while Princess Fiona and her girlfriends stay and fend off a coup by the Prince Charming.

Shrek the Third là bộ phim hài hoạt hình giả tưởng của Mỹ về câu chuyện Shrek, Donkey và Puss in Boots đi tìm cháu trai vua Harold, người thừa kế vương quốc Far Far Away, trong khi công chúa Fiona và những người bạn gái của cô ở lại để chống đỡ một cuộc đảo chính của hoàng tử Charming.

In the movie, the phrase 'RING A BELL' is used.

Ring a bell: to evoke a memory, especially a vague or partial recollection; remind one of something (gợi nhớ một ký ức, đặc biệt là một ký ức mơ hồ, nhắc ai đó về điều gì đó).
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ