March 16, 2014

Thành ngữ tiếng Anh thông dung: Call it a dayThử tưởng tượng bạn phải làm việc cả ngày và bây giờ bạn thực sự mệt mỏi, giống như hai người này:

Call it a day.

Khi bạn nói 'call it a day' trong tiếng Anh Mỹ, có nghĩa là bạn sắp kết thúc một công việc, hoặc một cuộc vui chơi, hoặc một điều gì đó mà bạn đang làm trong ngày.

Thường thì nó có nghĩa là công việc đã kết thúc và bạn chuẩn bị về nhà. Bạn có thể dùng câu này trong bất kỳ tình huống nào và ai ở Mỹ cũng sẽ hiểu bạn cả.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ