March 10, 2014

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bite my tongueTiếng Anh Mỹ có một vài cụm từ mà thoạt nghe có vẻ rất đau đớn như thế này: Bite my tongue

Nghe có vẻ không ổn lắm, như thể khá là đau. Hãy nghe lại một lần nữa nhé. Trong tiếng anh mỹ, nếu tôi nói là tôi sẽ 'bite my tongue,' điều này có nghĩa là tôi sẽ không nói một điều gì đó. Tôi sẽ giữ im lặng. Cụm từ này chỉ nên dùng trong ngữ cảnh thân mật, giữa bạn bè với nhau mà thôi.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ