March 2, 2014

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: A bad taste in my mouthCó những lúc có điều gì đó xảy ra khiến bạn phải thốt lên 'This left a bad taste in my mouth.' Nếu có chuyện gì đó khiến bạn cảm giác 'a bad taste in your mouth,' thì có nghĩa bạn cảm thấy có điều gì không hay trong tình huống đang nói đến. Nó đem lại cho bạn cảm giác hoặc kỷ niệm khó chịu, không vui. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể ăn một thứ gì đó làm bạn thấy 'đắng miệng' theo đúng nghĩa đen. Nhưng cho dù là nghĩa nào thì cái gì đó làm bạn đắng miệng cũng đều không tốt.

Trở về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA để xem các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ