March 20, 2014

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Actions speak louder than wordsBạn nghĩ gì khi nghe câu này? Actions speak louder than words

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn có thể không hiểu câu nói này lắm. Cùng nghe và xem liệu chúng ta có thể tìm ra nghĩa câu này không nhé.

Nghe có vẻ như là cô ấy muốn nhìn thấy hành động thay vì lời nói. Và đó chính xác là nghĩa của câu nói này. 'Actions speak louder than words' có nghĩa là điều bạn làm quan trọng hơn là lời bạn nói. Và nếu bạn nói bạn sẽ làm điều gì đó, vậy thì bạn cần phải làm nó. Đây là một câu nói mang tính dân giã. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất mạnh mẽ, đặc biệt trong công việc ở Mỹ, nơi mà kết quả cuối cùng được coi là quan trọng.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ