March 26, 2014

Học thành ngữ tiếng Anh thông dụng: It's up to youĐưa ra quyết định có thể rất khó khăn. Khi bạn hỏi một ai đó chọn một thứ gì đó, bạn có thể nghe thấy họ trả lời rằng "It's up to you."
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ