February 22, 2014

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: A Piece Of CakeChương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: 'Anh Ngữ Trong Một Phút,' chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.

Trong tiếng Anh, khi bạn nói là cái gì đó là một "piece of cake" điều này có nghĩa là điều đó rất dễ làm. Vào thế kỷ 19, 20, người Mỹ gốc Phi mở đầu một trò chơi gọi là "cake walks." Họ sẽ đi hoặc nhảy quanh một cái bánh theo cặp, cặp đi hay nhảy đẹp nhất sẽ giành được bánh. Như vậy, thành ngữ "cake walk" và "piece of cake" đã ra đời như vậy; cả hai đều có nghĩa là thứ gì đó rất dễ làm.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ