October 12, 2013

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Blow Off SteamMan of the House là một bộ phim hài hình sự xoay quanh một cảnh sát thuộc đội biệt động Texas, đóng giả làm một trợ lý huấn luyện đội cổ vũ của một trường đại học, nhằm bảo vệ họ vì họ đã tình cờ trở thành những nhân chứng của một vụ giết người.

Trong đoạn này, cô gái đang nói với người đàn ông về Teresa và Antonio. Cô gái đã nói Teresa phải 'blow off some steam' như vậy có ý là Teresa cần phải đi giải khuây để bớt căng thẳng sau khi cãi nhau với Antonio.

Blow off some steam: to do or say something that helps you get rid of strong feelings or energy (làm hay nói gì đó để giúp loại bỏ cảm giác mạnh mẽ hay một năng lượng nào đó).
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ