September 15, 2013

Sự khác nhau giữa See, Look và Watch

Phân biệt See, Look và Watch
Người học tiếng Anh thường dễ nhầm lẫn cách sử dụng những cập từ có nghĩa tương đương nhau chẳng hạn như see, look và watch, hear và listen, lend và borrow... Bài học này giúp phân biệt cách dùng giữa See, Look và Watch.

Chúng ta sử dụng See để diễn tả hành động xem một cách thụ động, có nghĩa như lưu ý một cái gì đó. Trong khi đó Look dùng để diễn tả hành động xem một cách chủ động, có nghĩa là bạn hướng mắt để nhìn một cái gì đó và thường dùng để ra lệnh. Còn Watch cũng là hành động theo dõi bằng mắt một cách chủ động nhưng trong một thời gian dài.

Mời bạn cùng xem bài học với các ví dụ để hiểu rõ hơn. Cố gắng nghe lại nhiều lần để hiểu nội dung. Đừng ngại yêu cầu trợ giúp khi có bất cứ phần nào không hiểu.

Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ