September 15, 2013

Sự khác nhau giữa Rob và Steal

Phân biệt cách dùng Rob và Steal
Người học tiếng Anh thường dễ nhầm lẫn cách sử dụng những cập từ có nghĩa tương đương nhau chẳng hạn như see, look at và watch, hear và listen, lend và borrow... Bài học này giúp phân biệt cách dùng của một cập từ như thế: Rob và Steal.

Chúng ta sử dụng Rob để chỉ hành động đánh cướp người hoặc nơi nào đó chẳng hạn như ngân hàng và sử dụng Steal để chỉ hành động lấy cắp cấp vật gì đó (từ một nơi nào đó).

Xem bài học để được giải thích rõ hơn. Cố gắng nghe lại nhiều lần để hiểu nội dung. Đừng ngại yêu cầu trợ giúp khi có bất cứ phần nào không hiểu.

Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ