September 15, 2013

Sự khác nhau giữa Hear và Listen

Phân biệt Hear và Listen
Người học tiếng Anh thường dễ nhầm lẫn cách sử dụng những cập từ có nghĩa tương đương nhau chẳng hạn như "see", "look at" và "watch", "hear" và "listen", "lend" và "borrow", "for" và "since"... Bài học này giúp phân biệt cách dùng của một cập từ như thế: Hear và Listen.

Thông thường chúng ta dùng Hear để thể hiện hoạt động nghe thụ động, cái gì đó đập vào tai của mình và dùng Listen để chỉ hành động nghe một cách chủ động theo dõi âm thanh, cũng có thể được sử dụng như một mệnh lệnh.

Hãy cùng xem bài học để hiểu rõ hơn. Cố gắng nghe lại nhiều lần để hiểu nội dung. Đừng ngại yêu cầu trợ giúp khi có bất cứ phần nào không hiểu
Xem thêm:

Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ