September 15, 2013

Sự khác nhau giữa For và Since

Phân biệt For và SinceNgười học tiếng Anh thường dễ nhầm lẫn cách sử dụng những cập từ hoặc nhóm từ có nghĩa tương đương nhau nhưng cách dùng thực tế lại khác nhau hoàn toàn nhau chẳng hạn như see, look at và watch, hear và listen, lend và borrow, rob và steal ... Bài học này giúp phân biệt cách dùng của một cập từ như thế: For và Since.

Thông thường người ta dùng For cho khoảng thời gian, ví dụ "for three years" và dùng Since cho mốc thời gian, ví dụ "Since 1999".

Mời bạn cùng xem bài học. Cố gắng nghe lại nhiều lần để hiểu nội dung. Đừng ngại yêu cầu trợ giúp khi có bất cứ phần nào không hiểu.


Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ