August 25, 2013

20 tình huống giao tiếp tiếng Anh tổng quát

Đoạn video sau đây gồm 20 tính huống giúp bạn củng cố khả năng giao tiếp hàng ngày. Mỗi tình huống đều có phần đàm thoại và lặp lại nội dung chính kèm phụ đề giúp bạn dễ dàng nắm chắc sử dụng ngôn ngữ.Bạn đang xem phần đầu tiên trong 5 phần tiếng Anh giao tiếp, với hơn 100 tình huống. Các phần khác sẽ được cập nhật ngay tại trang web này. Mời bạn đón xem!

Danh sách bài học

 1. Where do you come from?
 2. How was your vacation?
 3. Do you remember me?
 4. I like your style
 5. Family
 6. Returning a shirt to the store
 7. Do you have a pet?
 8. What kinds of the food do you like?
 9. What do you want to do after you graduate?
 10. Planning a trip
 11. Hobbies
 12. The first time to meet
 13. What would you like to do?
 14. Coffee or tea
 15. Have you ever traveled abroad?
 16. Shopping
 17. My house was robbed
 18. Asking information on the phone
 19. Why do you have a headache?
 20. What should we get for the party?
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ