August 27, 2013

15 tình huống giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm

Nội dung bài học này giới thiệu 15 tình huống giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm. Người học sẽ được làm quen với các tình huống trong công việc văn phòng như sắp xếp cuộc hợp, chào hỏi khách hàng, trả lời điện thoại, lên kế hoạch công tác, nói chuyện với đồng nghiệp,...Bạn đang xem phần thứ năm của 5 phần tiếng Anh giao tiếp cơ bản, với hơn 100 tình huống giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Nội dung bài học

Bài 1: The interview - Buổi phỏng vấn.
Bài 2: My job description - Miêu tả công việc của tôi.
Bài 3: Arriving at my new office - Đến văn phòng làm việc mới.
Bài 4: Talking with my new boss - Nói chuyện với sếp mới.
Bài 5: The office tour - Một vòng quanh văn phòng làm việc.
Bài 6: Making an appointment - Sắp xếp một cuộc họp.
Bài 7: Answering the telephone and transferring a call - Trả lời và chuyển cuộc gọi.
Bài 8: Greeting a client - Chào hỏi khách hàng.
Bài 9: In the meeting - Trong cuộc họp.
Bài 10: Handling a complaint - Giải quyết với phàn nàn
Bài 11: Joining a marketing meeting - Tham gia một cuộc họp Marketing.
Bài 12: Performance appraisal - Đánh giá quá trình làm việc.
Bài 13: Planning a business trip - Lên kế hoạch cho chuyến công tác.
Bài 14: Working in the office - Làm việc tại văn phòng
Bài 15: Talking with my colleagues - Nói chuyện với đồng nghiệp
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ