August 27, 2013

15 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Bài học này bắt đầu bằng tình huống một anh chàng làm việc xấu phải khai báo thông tin cá nhân tại sở cảnh sát và sau đó nhờ anh bạn đến bảo lãnh. Các tình huống trong câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Giống như các phần khác trong loạt bài tiếng Anh giao tiếp, câu thoại chính của bài học được nhắc lại nhiều lần giúp người học nắm vững nội dung chính.Bạn đang xem phần thứ hai trong 5 phần tiếng Anh giao tiếp, với hơn 100 tình huống. Các phần khác sẽ được cập nhật ngay tại trang web này.

Nội dung bài học

 1. What's your name?
 2. Where are you?
 3. How expensive is France?
 4. How long?
 5. What time?
 6. Can I borrow your pen?
 7. Why are you crying?
 8. Did you type those reports?
 9. I'm looking for a job
 10. I'm looking for an ATM
 11. What are you doing tomorrow?
 12. I lost my luggage
 13. Miss Universe
 14. Do you have a pen?
 15. What is your job?
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ