July 4, 2013

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Raining Cats and DogsLearning English - American Idioms - English in a Minute

Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: 'Anh Ngữ Trong Một Phút,' chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.

Ðây là một cách nói rất thông thường trong tiếng Anh Mỹ. Khi bạn nói trời đang 'raining cats and dogs' trong mot cuộc đối thoai, thì có nghĩa la trời đang "mưa tầm tã" 'raining very hard' hoặc trời đang mưa dầm dề 'raining a lot.' Bạn có thể sử dụng cách nói này bất cứ lúc nào và ai cũng hiểu ý bạn định nói gì. Lần sau nếu thấy trời có thể 'raining cats and dogs', các bạn nhớ mang theo dù, áo mưa, hoặc trú ở chỗ nào đó nhé.

Trở về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA để xem các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ