July 3, 2013

Nghĩa và cách dùng từ PartyPARTY (danh từ) nghĩa là một tổ chức chính trị tập hợp những thành viên cùng chí hướng và có thể được bầu chọn lãnh đạo đất nước qua những cuộc tuyển cử, ĐẢNG. Ngoài ra, trong bài học hôm nay, PARTY cũng mang một nghĩa rất phổ biến là BỮA TIỆC.

Trong phần 'Cách sử dụng từ' hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn một số động từ cơ bản thường được dùng với PARTY, nghĩa là 'đảng phái.' Để diễn tả việc thành lập một đảng phái chính trị, ta có thể dùng những động từ như ESTABLISH hoặc FORM. Nếu một thành viên được chọn ra để lãnh đạo đảng trong những cuộc bầu cử thì động từ diễn tả hành động này là LEAD. Nếu nhiều thành viên của một đảng chính trị được bầu vào quốc hội hay nghị viện thì đảng đó lên nắm quyền, hay COME TO POWER.

Trở về Học tiếng Anh qua tin tức VOA để xem các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ