June 1, 2013

Tính từ tiếng Anh cơ bản

Bài học này cung cấp những tính từ tiếng Anh đơn giản dành cho người mới làm quen với ngôn ngữ này. Cách học những bài học loại này hiệu quả: Đọc to theo giáo viên và lập đi lập lại cho đến khi bạn cảm thấy mình phát âm giống với người hướng dẫn.Rich / Giàu
Poor / Nghèo

Young / Trẻ
Old / Già

Short / Thấp
Tall / Cao

Beautiful / Đẹp
Ugly / Xấu

Fat / Mập, béo
Thin / Ốm, gầy

Strong / Mạnh
Weak / Yếu

Healthy / Khỏe
Sick / Bệnh

Full / No
Hungry / Đói

Happy / Vui, hạnh phúc
Sad / Buồn

Angry / Giận
Jealous / Ghen
Embarrassed / Bối rối

Xem thêm các tính từ chỉ màu sắc qua từ vựng tiếng Anh về màu sắc, màu sắc cơ bản trong tiếng Anh, 7 màu cầu vòng trong tiếng Anh.

Hoặc quay lại tiếng Anh cơ bản cho người mới học để tìm những bài học cùng cấp độ.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ