June 1, 2013

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA

Đây là một trong những chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ, Đài tiếng nói Hoa Kỳ. Chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: 'Anh ngữ trong một phút,' chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng
Learning English - American Idioms - English in a Minute

Mỗi video có thời lượng 1 phút, được hướng dẫn và giải thích cách sử dụng một cách chi tiết. Bắt đầu học!
Danh sách các bài họcAdvertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ