June 18, 2013

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: My Two CentsNgười Mỹ có những từ mang nhiều nghĩa. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với người Mỹ, có lẽ bạn đã nghe câu này: 'It's just my two cents.'

Hai xu không phải là món tiền lớn. Khi bạn nói 'just my 2 cents' (chỉ là hai xu của tôi), thì có nghĩa là ý kiến đó quan trọng với bạn nhưng có thể không quan trọng với người khác. Bạn cũng có ý muốn nói với người nghe rằng bạn hiểu là ý kiến của bạn không phải là ý kiến tốt nhất cho họ.

Khi bạn nói 'My two cents,' (hai xu của tôi) thì cũng có nghĩa đây chỉ là ý kiến riêng của bạn.

Còn khi bạn nói 'That's my two cents,' (đó là hai xu của tôi) thì có nghĩa đây là một ý kiến chứ không phải là một sự kiện có thật.

Trở về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA để xem danh sách các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ