June 18, 2013

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: In Your Dreams'In your dreams' là một cách nói khác của câu 'I don't believe you' hoặc 'there's no way that's true.'

Về cơ bản, khi bạn nói 'in your dreams', điều này có nghĩa là bạn không đồng ý với điều gì đó mà người khác đang nói.

'In your dreams' là một cụm từ được sử dụng trong ngữ cảnh thân mật, gần gũi, nhưng chỉ dùng với bạn bè, người nào đó bạn biết rất rõ, hoặc người thân. Khi bạn nói câu này, điều cực kỳ quan trọng là bạn phải nói với kiểu đùa giỡn, kèm theo một nụ cười, nếu không sẽ bị coi là thô lỗ.

Trở về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA để xem danh sách các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ