June 18, 2013

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Go With The FlowGo with the flow' là thành ngữ để dùng trong nhiều cách. Thành ngữ này bắt nguồn từ việc ngắm một dòng sông...

Khi dòng sông chảy siết, rất khó để chúng ta bơi ngược dòng. Khi các bạn "go with the flow," thì các bạn bơi theo hướng của dòng sông, như vậy sẽ bơi nhanh hơn. Giống như vậy, người "goes with the flow" là người sẵn sàng thích nghi, chiều theo các bạn khác để cùng tham gia một sự kiện nào đó.

Như vậy "go with the flow" mang cùng ý với "do what other people are doing" (làm giống như mọi người) hoặc "follow the crowd" (làm theo đám đông.)

Tóm lại, khi bạn nói "go with the flow" thì bạn sẵn sàng thay đổi chương trình đã định trước để hòa nhập với mọi người.

Trở về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA để xem danh sách các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ