June 21, 2013

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Get Outta HereNgười Mỹ có những từ mang nhiều nghĩa. Nếu bạn đã từng tiếp xúc với người Mỹ, có lẽ bạn đã nghe câu này: 'Get out of here!'

Thông thường, khi người ta nói "Get out of here!" (Ra khỏi chỗ này) thì họ có ý yêu cầu người đối diện đi chỗ khác. Nhưng trong tiếng Mỹ, khi dùng câu này theo một số cách nào đó, ý nghĩa có thể thay đổi hoàn toàn!

Trong lúc trò chuyện vui vẻ, khi ta nói "Get out of here!" thì có nghĩa là một cái gì khó tưởng tượng, "I can't believe it!" hoặc cái gì hoàn toàn bất ngờ, "No way!"

Đó là một câu thông dụng của người Mỹ, được dùng với bạn bè, bà con hay đồng nghiệp.

Cách nói ra câu này, đi kèm với nét mặt của bạn cũng làm nó thay đổi ý nghĩa.

Nếu bạn gằn giọng và có nét mặt giận dữ, điều đó có nghĩa là bạn đuổi người đối thoại đi.

Còn nếu bạn dùng giọng hớn hở, nét mặt vui tươi, thì câu này mang nghĩa kia, tức là lạ lùng, ngạc nhiên, khó tưởng tượng nổi.

Trở về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA để xem danh sách các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ