June 20, 2013

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Game PlanCâu nói "What's the game plan?" rất phổ biến trong tiếng Anh Mỹ.

'A game plan' là một cách nói khác của từ 'plans', các kế hoạch; hoặc 'a plan of action', một chuỗi kế hoạch. Về cơ bản, khi bạn nói 'What's the game plan?' trong một cuộc đối thoại, người đối diện sẽ hiểu rằng bạn đang hỏi các chi tiết về một kế hoạch nào đó trong tương lai.

Trong thể thao, a game plan mang nghĩa đen, tức là một chuỗi các chiến thuật để chiến thắng một cuộc thi đấu. Nếu không phải bạn đang nói về thể thao thì a game plan cơ bản cũng có nghĩa tương tự, nhưng thay vì cố gắng chiến thắng cuộc đấu, bạn có thể chỉ đang nói về kế hoạch đi ăn tối, xem một vở kịch, hay thậm chí xem một trận đấu.

Trở về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA để xem danh sách các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ