June 21, 2013

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Dressed To KillCụm từ 'Dressed to Kill' có nghĩa là 'dressed very attractively' hay 'dressed to impress.' Khi bạn nói ai đó 'dressed to kill', ý bạn muốn khen ai đó mặc rất rất đẹp.

Câu nói này thực ra bắt nguồn từ các tên tội phạm. Trong quá khứ, những tên tội phạm định giết người thường mặc những bộ quần áo đẹp để giấu đi ý đồ phạm tội.

Vì thế nếu bạn 'dressed to kill' vào thời gian đó và cả ngày nay, mọi người đều sẽ thấy bạn mặc đồ đẹp.

Trở về Thành ngữ tiếng Anh thông dụng VOA để xem các bài học có trong phần này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ