May 25, 2013

Nguyên âm ngắn /ʌ/


Cách phát âm nguyên âm ngắn /ʌ/: Miệng mở rộng bằng 1/2 so với âm /æ/ và lưỡi hướng về sau một chút so với âm /æ/.

Quay lại luyện phát âm tiếng Anh chuẩn để tìm các bài học khác.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ