May 25, 2013

Luyện phát âm TH tiếng Anh

Phụ âm TH là một trong những âm khó phát âm đối với người Việt. Âm này có hai cách phát âm /θ/ và /ð/. Mời tập cách phát âm phụ âm này.

TH vô thanh /θ/


Cách phát âm TH vô thanh /θ/:
Đặt đầu lưỡi giữa răng trước. Hơi bật ra ngoài ra mặt lưỡi. Dây thanh âm không run khi phát âm này.

TH hữu thanh /ð/


Cách phát âm TH hữu thanh /ð/: Đặt đầu lưỡi giữa răng trước. Hơi bật ra ngoài qua mặt lưỡi. Dây thanh âm run khi phát âm này.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ