May 31, 2013

Động từ tiếng Anh cơ bản

Bài học này ôn tập những động từ cơ bản trong tiếng Anh. Đây là những động từ phổ biến nhất, được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhấn play để học và đọc theo băng. Xem thêm giải nghĩa tiếng Việt bên dưới mỗi video. • Speak / Nói
 • Listen / Nghe
 • Run / Chạy
 • Jump / Chạy
 • Walk / Đi bộ
 • Read / Đọc
 • Eat / Ăn
 • Drink / Uống
 • Sleep / Ngủ
 • Work / Làm việc
 • Play / Chơi
 • Write / Viết
 • Swim / Bơi
 • Sing / Ca, hát
 • Go / Đi
 • Come / Đến
 • Watch / Xem
 • Smile / Cười
 • Give / Cho
 • Remember / Nhớ
 • Forget / Quên
 • Tell / Kể
 • Kiss / Hôn
 • Finish / Kết thúc, làm xong
 • Leave / Rời bỏ
 • Start / Bắt đầu
 • Wait / Chờ
 • Stop / Ngừng, dừng

Xin quay lại Tiếng Anh cơ bản cho người mới học để tìm những bài học khác cùng chuyên mục.
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ