October 26, 2010

Học tiếng Anh với Misterduncan - Bài 28

Đâu là sự khác nhau giữa "all", "them", "lots" and "more"? Có quy tắt nào trong việc sử dụng "a" và "an"? Đây là một vài trong số những câu hỏi mà Misterduncan đề cập trong bài 28 của loạt bài "Ask Misterduncan".Danh sách các bài trước đó:
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ