September 30, 2010

Học tiếng Anh với Misterduncan - Bài 27

Sự khác nhau giữa "make" và "do", và sử dụng chúng như thế nào? Tại sao người ta dùng "you know" trong khi nói tiếng Anh? Làm thế nào để hiểu nghĩa của từ trong khi đọc sách Anh ngữ? Đây là một vài câu hỏi mà Misterduncan trả lời trong bài 27 của loạt bài "Ask Misterduncan".Danh sách các bài trước đó:
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ