April 22, 2010

Tiếng Anh thương mại

Đây là loạt bài tiếng Anh thương mại được sản xuất bởi BBC. Mời bạn xem thử bài học 1 - Tự giới thiệu.Các bài học khác:

Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ