April 2, 2010

Phát âm tên của 50 Tiểu bang nước Mỹ

Bạn có nhớ và ghi đúng chính tả tên của 50 Tiểu bang nước Mỹ không? Chuẩn bị giấy bút làm bài tập nhé!

Hãy nghe và ghi lại tên từng Tiểu bang trong đoạn video sau.Đối chiếu những từ bạn đã viết được với những từ gợi ý ở đây.

Bạn đúng được bao nhiêu từ?
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ