April 6, 2010

Động từ "to be" (Thì hiện tại)

Đoạn video khoảng 10 phút sau đây cô Jennifer hướng dẫn cách sử dụng động từ TO BE ở thì hiện tại dạng khẳng định (affirmative) và phủ định (negative).


Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ