April 15, 2010

Học ngữ pháp tiếng Anh với cô Jennifer

Qua các đoạn video cô giáo Jennifer đến từ Mỹ sẽ giúp bạn nắm được những điểm quan trọng về ngữ pháp tiếng Anh. Mỗi bài học có thời lượng dưới 10 phút. Đây là một bài trong loạt bài về ngữ Pháp.



Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ