April 3, 2010

Các ngày trong tuần tiếng Anh

Mỗi tuần bạn có 7 ngày lần lượt được đọc như sau:

  • Monday / Thứ Hai
  • Tuesday / Thứ Ba
  • Wednesday / Thứ Tư
  • Thursday / Thứ Năm
  • Friday / Thứ Sáu
  • Saturday / Thứ Bảy
  • Sunday / Chủ Nhật
Thử nghe bài hát về các ngày trong tuần, bạn có nhận ra chúng được phát âm như thế nào không?
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ