April 3, 2010

Các mùa trong năm tiếng Anh

Trong khi ở miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng thì ở miền Bắc và nhiều quốc gia khác có đủ bốn mùa rõ rệt lần lượt được pháp âm:Xem tiếp các bài hát về bốn mùa bằng tiếng Anh:

Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ