April 3, 2010

Bảng chữ cái tiếng Anh

Bạn có biết tiếng Anh có bao nhiêu chữ cái không? Chúng được phát âm ra sao? Chữ cái nào không có trong tiếng Việt?

Xem đoạn video sau và để lại đáp án nhé!Xem thêm một số bài hát về bảng chữ cái tiếng Anh:

Chỉ cần một chút cố gắng bạn sẽ làm chủ được bảng chữ cái đấy!
Advertisements
Bài học mới hơn Bài học cũ hơn Trang chủ