Mới nhất

Nghĩa và cách dùng từ Test

Nghĩa và cách dùng từ Test

Nghĩa và cách dùng từ Test. TEST vừa là danh từ vừa là động từ, có nghĩa là 'kiểm tra kiến thứ...
Advertisements
Nghĩa và cách dùng từ Product

Nghĩa và cách dùng từ Product

Nghĩa và cách dùng từ Product. PRODUCT là danh từ, có nghĩa là thứ được trồng hay được sản xuất để...
Nghĩa và cách dùng từ Goal

Nghĩa và cách dùng từ Goal

Nghĩa và cách dùng từ Goal. OAL là danh từ. Nghĩa thông thường nhất của nó là 'khung thành, cầ...
Nghĩa và cách dùng từ Football

Nghĩa và cách dùng từ Football

Nghĩa và cách dùng từ Football. FOOTBALL -- hay bóng đá -- là môn thể thao mà người chơi phải dùng...
Nghĩa và cách dùng từ Culture

Nghĩa và cách dùng từ Culture

Nghĩa và cách dùng từ Culture. CULTURE có nghĩa là những phong tục, tín ngưỡng, hay lối sống của m...
Bài học cũ hơn Trang chủ