Mới nhất

Anh ngữ đặc biệt: Air Guitar

Anh ngữ đặc biệt: Air Guitar

Luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh với các bản tin ngắn Anh ngữ đặc biệt của VOA. Hãy nghe và điền ...
Advertisements
Học tiếng Anh qua phim ảnh: You've gotta be kidding me

Học tiếng Anh qua phim ảnh: You've gotta be kidding me

Chương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, ti...
Học tiếng Anh qua phim ảnh: Baker's Dozen

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Baker's Dozen

You don’t know Jack là bộ phim tập trung về cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Jack Kevorkian, người...
Học tiếng Anh qua phim ảnh: Show Up

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Show Up

Chương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, ti...
Học tiếng Anh qua phim ảnh: Save Face

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Save Face

Chương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, ti...
Bài học cũ hơn Trang chủ