Mới nhất

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Speak of the devil

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Speak of the devil

HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ, NHANH CHÓNG: Chương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu vớ...
Advertisements
Học tiếng Anh qua phim ảnh: Scratch someone's back

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Scratch someone's back

Chương trình 'English at the Movies' sẽ giới thiệu với các bạn những cụm từ thông dụng, ti...
Nghĩa và cách dùng từ Test

Nghĩa và cách dùng từ Test

Nghĩa và cách dùng từ Test. TEST vừa là danh từ vừa là động từ, có nghĩa là 'kiểm tra kiến thứ...
Nghĩa và cách dùng từ Product

Nghĩa và cách dùng từ Product

Nghĩa và cách dùng từ Product. PRODUCT là danh từ, có nghĩa là thứ được trồng hay được sản xuất để...
Nghĩa và cách dùng từ Goal

Nghĩa và cách dùng từ Goal

Nghĩa và cách dùng từ Goal. OAL là danh từ. Nghĩa thông thường nhất của nó là 'khung thành, cầ...
Bài học cũ hơn Trang chủ